ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน (อ่าน 83) 07 พ.ค. 62
นางสาวภคมน แก้วภราดัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงต (อ่าน 111) 07 พ.ค. 62
ยินดีต้อนรับ รองฯสวรรยา ศิริกิตวัฒนา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (อ่าน 104) 07 พ.ค. 62