ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเลื่อนการจัดงาน 111 ปี ขจรวิทยา Street Art Of Dek Wat ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์ (อ่าน 267) 10 มี.ค. 63
ร่วมย้อนรำลึก วันวานที่ลานพิกุล ราคาบัตรเพียง 300 บาท (อ่าน 269) 18 ก.พ. 63
111 ปีโรงเรียนวัดขจรรังสรรค์ (อ่าน 286) 20 ม.ค. 63
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 2563 (อ่าน 336) 20 ม.ค. 63
แบบสรุปรายงานประเมินคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (อ่าน 378) 17 ธ.ค. 62
การเผยแพร่การกำหนดค่าเป้าหมายสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (อ่าน 348) 17 ธ.ค. 62
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 3 (อ่าน 453) 19 พ.ย. 62
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 455) 11 พ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ดาราได จงจีระ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดวาดภาพธนาคารออมสิน เทิดไท้ราชวง (อ่าน 439) 04 พ.ย. 62
หมากฮอส 14 ปีหญิง เหรียญทองแดง กีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต (อ่าน 421) 04 พ.ย. 62
รางวัลถ้วยชนะเลิศ (แชมป์ระดับภาคใต้) คะแนนรวมรุ่นอายุ 14 ปีหญิงและ ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวมรุ (อ่าน 335) 04 พ.ย. 62
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 37 ประจำป (อ่าน 342) 04 พ.ย. 62
กีฬากรีฑา รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ค (อ่าน 319) 04 พ.ย. 62
กีฬาเปตอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ค (อ่าน 299) 04 พ.ย. 62
เหรียญทองแรก กีฬากรีฑา ประเภท กระโดดไกล รุ่นอายุ 12 ปีชาย กีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศ (อ่าน 316) 04 พ.ย. 62
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 (อ่าน 79) 21 ก.ย. 62
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขัน คณิตศาสตร์ อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1- (อ่าน 75) 21 ก.ย. 62
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 งานศิลปหัตถหรรมนักเรียนครั้งท (อ่าน 67) 21 ก.ย. 62
ประกาศหยุดเรียนครึ่งวันในวันที่ 18 กันยายน 2562 ! (อ่าน 750) 17 ก.ย. 62
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 286) 15 ก.ย. 62
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 1/2562 (อ่าน 258) 12 ก.ย. 62
นักเรียนเข้าร่วมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 281) 23 ส.ค. 62
การอบรมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 431) 23 ส.ค. 62
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 270) 23 ส.ค. 62
การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน (อ่าน 410) 07 พ.ค. 62
นางสาวภคมน แก้วภราดัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงต (อ่าน 464) 07 พ.ค. 62
ยินดีต้อนรับ รองฯสวรรยา ศิริกิตวัฒนา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ (อ่าน 467) 07 พ.ค. 62