ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานแห่งวันภาคภูมิใจ การแข่งขันมหกรรมความสามารถศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี องค์นักเรียนระดับชาติ (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2561
งานแห่งวันภาคภูมิใจ การแข่งขันมหกรรมความสามารถศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี องค์นักเรียนระดับชาติ (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในเวลา 08.00-20.00 น. โดยมี 
- คุณครูพงษ์วัชร โชติเขมรัชต์
- คุณครูอรรถพล สาระโบก
- คุณครูรักสิตา ผลผดุง
ได้รับรางวัลในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,10:26   อ่าน 90 ครั้ง