ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเส้นทางอาชีพ "นายร้อยสอยดาว"
เพื่อแนะนำสายอาชีพทหาร แก่นักเรียนในระดับมัธยมต้นในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ทราบถึงสายงานสาขาต่าง ๆ ของทหาร แนะข่องทางการศึกษาต่อ ตลอดจนทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่ต่อพบเจอในแต่ละวันของของสายอาชีพนี้ ทำให้ตัดสินใจได้ว่าทักษะ ความสามารถ และอุปนิสัยของตน สอดคล้องกับอาชีพในสายทหารหรือไม่ และสามารถเลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นาวาเอก นพพร มีสวัสดิ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและสนับสนุนทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมอ.)จังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,14:23   อ่าน 76 ครั้ง