ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แข่งขันกีฬาชมรมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ 27 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมการแข่งขันกีฬาชมรมผู้ปกครองนักเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี โดยมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกรัฐมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต และ นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เข้าร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขัน การกีฬาเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคน คนที่มีคุณภาพที่ดี หมายถึง คนที่พร้อมด้วย วิชาความรู้ ความสามารถ มีการตัดสินใจที่ดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา รู้จักยอมรับซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดี อดทนและมีจิตใจที่ดีงาม ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนั้น สามารถที่จะสร้างขึ้นได้ด้วยกีฬา การแข่งขันกีฬามิได้มุ่งหวังแต่เพียง แพ้ ชนะ สิ่งสำคัญที่เหนือกว่าชัยชนะ คือ ความเป็นมิตร และความสามัคคีของคนในชาติ เป็นบ่อเกิดแห่งพลังในการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ดังคำที่ว่า “กีฬาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ” @ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook : kjrs.school < คลิกเพื่อรับชมรูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,13:57   อ่าน 72 ครั้ง