ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประกวดวาดภาพสารานุกรมไทย ระดับประเทศ

- เด็กหญิงดาราได จงจิระ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับประถมปลาย 
- นางสาวโชติกา วงศ์เกียรติขจร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมต้น

โดยคุณครูผู้ฝึกซ้อม
นายสุภัทร สุวรรณรัฐภูมิ

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,12:22   อ่าน 66 ครั้ง